فارس: فيلم سينمايي «پاتال و آرزوهاي كوچك» جهت اكران صبح سينماهاي پرديس ملت، آزادي و فرهنگ ارائه شد ولي مورد مخالفت نماينده اداره كل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه‌اي قرار گرفت.

در گزارش سايت خانه سينما از جلسه امروز شوراي صنفي نمايش آمده است: جلسه شوراي صنفي نمايش روز دوشنبه 18/5/1389با حضور نمايندگان انجمن سينماداران ايران محمدرضا صابري ، غلامرضا فرجي، فرشيد مؤتمني و نمايندگان تهيه كنندگان عبدالله عليخاني، سيامك شايقي، علي آشتياني‌پور، علي سرتيپي و نماينده كانون كارگردانان سعيد سهيلي و نماينده اداره كل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه‌اي داريوش ميرزايي تشكيل شد.

در جلسه شوراي صنفي نمايش موارد زير مطرح يا تصويب گرديد:

- شوراي صنفي نمايش مقرر نمود، در طرح اكران اذان تا اذان سينماهاي سرگروه بعد از اتمام سانس قانوني خود مي‌توانند فيلم هاي اكران شده از فروردين ماه امسال به بعد را، با دريافت حواله نمايش اكران كنند.

- بهاي بليط سينماها (مدرن و ممتاز) در طرح اكران اذان تا اذان نيم‌بها مقرر گرديد.

- نامه ارسالي از سوي مدير عامل خانه سينما مبني بر معرفي سعيد سهيلي و عليرضا اميني به عنوان نماينده اصلي و علي البدل كانون كارگردانان اعلام وصول شد.

- نامه وارده از اداره كل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه‌اي در خصوص موافقت با اكران فيلم در فرهنگسراي فردوس به شرح سه بند زير مطرح گرديد: الف) سانس صبح نمايش فيلم كودك، ب) سه سانس فيلم اكران روز، ج) يك سانس فيلم نوعي نگاه ديگر.

- شوراي صنفي نمايش طي نامه‌اي اجراي طرح اكران اذان تا اذان را به اداره كل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه‌اي اعلام كرد.

- فيلم سينمايي «پاتال و آرزوهاي كوچك» جهت اكران صبح سينماهاي پرديس ملت، آزادي و فرهنگ ارائه شد ولي مورد مخالفت نماينده اداره كل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه‌اي قرار گرفت.

- در پايان ، پس از رأي گيري ، سعيد سهيلي با اكثريت آرا به عنوان رئيس ، غلامرضا فرجي به عنوان نايب رئيس و علي سرتيپي به عنوان سخنگو انتخاب شدند.

تاريخ : | | نویسنده : nikupdate |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.