گذشت اولیای دم، قاتلی را از طناب دار رهایی بخشید.

سعید تقی نیام مدیر مجتمع شورای حل اختلاف ویژه زندان همدان گفت: قـاتل در درگیری و نـزاع دسته جمعی در روستای ترخین آباد اسدآباد فـردی را به قتل رسانده بود که با پیگیری اعضای حوزه 153 شورای حل اختلاف ، اولیای دم رضایت دادند.

از ابتدای امسال تاکنون سه پرونده در شورای حل اختلاف همدان به سازش منجر شده است. هفت حوزه شورای حل اختلاف در زندانهای استان همدان فعال است.

تاريخ : | | نویسنده : nikupdate |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.