روزنامه واشنگتن پست آمریکا در مقاله ای به قلم " باری بلچمن " و " الکس بولفراس " با عنوان " 5 افسانه درباره پاک سازی جهان از بمب هسته ای " ایده خلع سلاح جهانی را به چالش می کشد .

به گزارش عصر ایران در این مطلب 5 دلیل برای عدم کارایی این ایده مطرح شده که عبارتند از :

1- ایده خلع سلاح هسته ای قابلیت تحقق ندارد چرا که همواره ممکن است کشورها در این زمینه دست به فریبکاری بزنند یا کشورهایی به طور محرمانه و بی سر وصدا به کار تولید یا انباشت سلاح های هسته ای همت گمارند .

2- تا سلاح های هسته ای به عنوان تضمینی برای تامین امنیت کشورها هستند، تقاضا برای تولید و انباشت این سلاح همچنان وجود خواهد داشت.

3- تا مقوله ای به نام انرژی هسته ای ( استفاده صلح آمیز) وجود دارد در کنار آن سلاح هسته ای ( استفاده نظامی و غیر صلح آمیز ) هم هست.

4- ایده " خلع سلاح کشورهای بزرگ دارنده سلاح های هسته ای " نه ممکن است نه مفید ، چرا که ممکن است کشورهای بزرگ خود را خلع سلاح کنند و آن وقت چند گروه تروریستی یا کشور کوچک با چند بمب اتم بر جهان حکومت کنند.

5- تجربه تاریخ معاصر نشان می دهد که سلاح هسته ای  یک راه میانبر برای کشورهاست تا بتوانند با دارا بودن این قابلیت تبدیل به بازیگری جهانی شوند . هیچ قدرت بزرگی در جهان فاقد سلاح هسته ای نیست .

این مقاله با تشریح این فرضیات برشمرده چنین نتیجه می گیرد که تا نیاز به سلاح هسته ای در دکترین امنیتی و استراتژیک کشورها کارکرد دارد سخن گفتن از خلع سلاح تنها می تواند به عنوان ایده ای آرمانی و بیشتر در حد شعار باشد .
تاريخ : | | نویسنده : nikupdate |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.