عصر ایران - مسابقات فوتبال میان فیل ها و دانشجویان همزمان با جام جهانی برزیل، در تایلند برگزار شد.

جام جهانی فوتبال فیل ها (عکس)

جام جهانی فوتبال فیل ها (عکس)

جام جهانی فوتبال فیل ها (عکس)

جام جهانی فوتبال فیل ها (عکس)

جام جهانی فوتبال فیل ها (عکس)

جام جهانی فوتبال فیل ها (عکس)

جام جهانی فوتبال فیل ها (عکس)

جام جهانی فوتبال فیل ها (عکس)

جام جهانی فوتبال فیل ها (عکس)

جام جهانی فوتبال فیل ها (عکس)

جام جهانی فوتبال فیل ها (عکس)

جام جهانی فوتبال فیل ها (عکس)

جام جهانی فوتبال فیل ها (عکس)

جام جهانی فوتبال فیل ها (عکس)جام جهانی فوتبال فیل ها (عکس)


تاريخ : | | نویسنده : nikupdate |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.